Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Song of Solomon 4:11

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
11
נֹ֛פֶת תִּטֹּ֥פְנָה שִׂפְתֹותַ֖יִךְ כַּלָּ֑ה דְּבַ֤שׁ וְחָלָב֙ תַּ֣חַת לְשֹׁונֵ֔ךְ וְרֵ֥יחַ שַׂלְמֹתַ֖יִךְ כְּרֵ֥יחַ לְבָנֹֽון׃ ס

nò֛peţ ţi̇tò֥̇pĕnáh şîpĕţòwţa֖yikĕ kȧlá֑̇h dĕ̇ba֤ş̌ wĕẖáláb֙ ţȧ֣ẖaţ lĕşò̌wné֔kĕ wĕré֥yẖa şâlĕmòţa֖yikĕ kĕ̇ré֥yẖa lĕbánòֽwn׃ s