Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Song of Solomon 6:2

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
2
דֹּודִי֙ יָרַ֣ד לְגַנֹּ֔ו לַעֲרוּגֹ֖ות הַבֹּ֑שֶׂם לִרְעֹות֙ בַּגַּנִּ֔ים וְלִלְקֹ֖ט שֹֽׁושַׁנִּֽים׃

dò̇wdiy֙ yára֣d lĕganò̇֔w laʻàrẇgò֖wţ habò֑̇şêm lirĕʻòwţ֙ bȧgȧni̇֔ym wĕlilĕqò֖t şòֽ̌wşǎniֽ̇ym׃