Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Zechariah 12:4

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
4
בַּיֹּ֨ום הַה֜וּא נְאֻם־יְהוָ֗ה אַכֶּ֤ה כָל־סוּס֙ בַּתִּמָּהֹ֔ון וְרֹכְבֹ֖ו בַּשִּׁגָּעֹ֑ון וְעַל־בֵּ֤ית יְהוּדָה֙ אֶפְקַ֣ח אֶת־עֵינַ֔י וְכֹל֙ ס֣וּס הָֽעַמִּ֔ים אַכֶּ֖ה בַּֽעִוָּרֹֽון׃

bȧyò̇֨wm hah֜ẇʼ nĕʼum־yĕhwá֗h ʼakė֤h kál־sẇs֙ bȧţi̇má̇hò֔wn wĕròkĕbò֖w bȧşi̇̌gá̇ʻò֑wn wĕʻal־bé֤̇yţ yĕhẇdáh֙ ʼepĕqa֣ẖ ʼeţ־ʻéyna֔y wĕkòl֙ s֣ẇs háֽʻami̇֔ym ʼakė֖h bȧֽʻiwá̇ròֽwn׃