Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Zechariah 13:4

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
4
וְהָיָ֣ה׀ בַּיֹּ֣ום הַה֗וּא יֵבֹ֧שׁוּ הַנְּבִיאִ֛ים אִ֥ישׁ מֵחֶזְיֹנֹ֖ו בְּהִנָּֽבְאֹתֹ֑ו וְלֹ֧א יִלְבְּשׁ֛וּ אַדֶּ֥רֶת שֵׂעָ֖ר לְמַ֥עַן כַּחֵֽשׁ׃

wĕháyá֣h׀ bȧyò֣̇wm hah֗ẇʼ yébò֧ş̌ẇ hanĕ̇biyʼi֛ym ʼi֥yş̌ méẖezĕyònò֖w bĕ̇hináֽ̇bĕʼòţò֑w wĕlò֧ʼ yilĕbĕ̇ş֛̌ẇ ʼadė֥reţ şé̂ʻá֖r lĕma֥ʻan kȧẖéֽş̌׃