Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Zephaniah 1:7

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
7
הַ֕ס מִפְּנֵ֖י אֲדֹנָ֣י יְהוִ֑ה כִּ֤י קָרֹוב֙ יֹ֣ום יְהוָ֔ה כִּֽי־הֵכִ֧ין יְהוָ֛ה זֶ֖בַח הִקְדִּ֥ישׁ קְרֻאָֽיו׃

ha֕s mipĕ̇né֖y ʼàdòná֣y yĕhwi֑h ki֤̇y qáròwb֙ yò֣wm yĕhwá֔h kiֽ̇y־héki֧yn yĕhwá֛h ze֖baẖ hiqĕdi֥̇yş̌ qĕruʼáֽyw׃