Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia 1 Chroniques 19, 15

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
15
וּבְנֵ֨י עַמֹּ֤ון רָאוּ֙ כִּי־נָ֣ס אֲרָ֔ם וַיָּנ֣וּסוּ גַם־הֵ֗ם מִפְּנֵי֙ אַבְשַׁ֣י אָחִ֔יו וַיָּבֹ֖אוּ הָעִ֑ירָה וַיָּבֹ֥א יֹואָ֖ב יְרוּשָׁלִָֽם׃ פ

ẇbĕné֨y ʻamò֤̇wn ráʼẇ֙ ki̇y־ná֣s ʼàrá֔m wayá̇n֣ẇsẇ gam־hé֗m mipĕ̇néy֙ ʼabĕşǎ֣y ʼáẖi֔yw wayá̇bò֖ʼẇ háʻi֑yráh wayá̇bò֥ʼ yòwʼá֖b yĕrẇşá̌láֽim׃ p