Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia 1 Chroniques 19, 19

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
19
וַיִּרְא֞וּ עַבְדֵ֣י הֲדַדְעֶ֗זֶר כִּ֤י נִגְּפוּ֙ לִפְנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל וַיַּשְׁלִ֥ימוּ עִם־דָּוִ֖יד וַיַּֽעַבְדֻ֑הוּ וְלֹא־אָבָ֣ה אֲרָ֔ם לְהֹושִׁ֥יעַ אֶת־בְּנֵי־עַמֹּ֖ון עֹֽוד׃ פ

wayi̇rĕʼ֞ẇ ʻabĕdé֣y hàdadĕʻe֗zer ki֤̇y nigĕ̇pẇ֙ lipĕné֣y yişĕ̂ráʼé֔l wayȧşĕ̌li֥ymẇ ʻim־dá̇wi֖yd wayȧֽʻabĕdu֑hẇ wĕlòʼ־ʼábá֣h ʼàrá֔m lĕhòwşǐ֥yʻa ʼeţ־bĕ̇néy־ʻamò֖̇wn ʻòֽwd׃ p