Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia 1 Chroniques 19, 9

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
9
וַיֵּצְאוּ֙ בְּנֵ֣י עַמֹּ֔ון וַיַּֽעַרְכ֥וּ מִלְחָמָ֖ה פֶּ֣תַח הָעִ֑יר וְהַמְּלָכִ֣ים אֲשֶׁר־בָּ֔אוּ לְבַדָּ֖ם בַּשָּׂדֶֽה׃

wayé̇ẕĕʼẇ֙ bĕ̇né֣y ʻamò̇֔wn wayȧֽʻarĕk֥ẇ milĕẖámá֖h pė֣ţaẖ háʻi֑yr wĕhamĕ̇láki֣ym ʼàşěr־bá̇֔ʼẇ lĕbadá֖̇m bȧşá̇̂deֽh׃