Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia 1 Chroniques 26, 5

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
5
עַמִּיאֵ֤ל הַשִּׁשִּׁי֙ יִשָׂשכָ֣ר הַשְּׁבִיעִ֔י פְּעֻלְּתַ֖י הַשְּׁמִינִ֑י כִּ֥י בֵרֲכֹ֖ו אֱלֹהִֽים׃ פ

ʻami̇yʼé֤l haşi̇̌şi̇̌y֙ yişá̂şká֣r haşĕ̇̌biyʻi֔y pĕ̇ʻulĕ̇ţa֖y haşĕ̇̌miyni֑y ki֥̇y béràkò֖w ʼèlòhiֽym׃ p