Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia 1 Rois 10, 21

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
21
וְ֠כֹל כְּלֵ֞י מַשְׁקֵ֨ה הַמֶּ֤לֶךְ שְׁלֹמֹה֙ זָהָ֔ב וְכֹ֗ל כְּלֵ֛י בֵּֽית־יַ֥עַר הַלְּבָנֹ֖ון זָהָ֣ב סָג֑וּר אֵ֣ין כֶּ֗סֶף לֹ֥א נֶחְשָׁ֛ב בִּימֵ֥י שְׁלֹמֹ֖ה לִמְאֽוּמָה׃

wĕ֠kòl kĕ̇lé֞y maşĕ̌qé֨h hamė֤lekĕ şĕ̌lòmòh֙ záhá֔b wĕkò֗l kĕ̇lé֛y béֽ̇yţ־ya֥ʻar halĕ̇bánò֖wn záhá֣b ság֑ẇr ʼé֣yn kė֗sep lò֥ʼ neẖĕşá֛̌b bi̇ymé֥y şĕ̌lòmò֖h limĕʼֽẇmáh׃