Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia 1 Rois 17, 11

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
11
וַתֵּ֖לֶךְ לָקַ֑חַת וַיִּקְרָ֤א אֵלֶ֨יהָ֙ וַיֹּאמַ֔ר לִֽקְחִי־נָ֥א לִ֛י פַּת־לֶ֖חֶם בְּיָדֵֽךְ׃

waţé֖̇lekĕ láqa֑ẖaţ wayi̇qĕrá֤ʼ ʼéle֨yhá֙ wayò̇ʼma֔r liֽqĕẖiy־ná֥ʼ li֛y pȧţ־le֖ẖem bĕ̇yádéֽkĕ׃