Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia 1 Rois 17, 14

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
14
כִּ֣י כֹה֩ אָמַ֨ר יְהוָ֜ה אֱלֹהֵ֣י יִשְׂרָאֵ֗ל כַּ֤ד הַקֶּ֨מַח֙ לֹ֣א תִכְלָ֔ה וְצַפַּ֥חַת הַשֶּׁ֖מֶן לֹ֣א תֶחְסָ֑ר עַ֠ד יֹ֧ום תִּתֶּן יְהוָ֛ה גֶּ֖שֶׁם עַל־פְּנֵ֥י הָאֲדָמָֽה׃

ki֣̇y kòh֩ ʼáma֨r yĕhwá֜h ʼèlòhé֣y yişĕ̂ráʼé֗l kȧ֤d haqė֨maẖ֙ lò֣ʼ ţikĕlá֔h wĕẕapȧ֥ẖaţ haşė֖̌men lò֣ʼ ţeẖĕsá֑r ʻa֠d yò֧wm ţi̇ţėn yĕhwá֛h gė֖şěm ʻal־pĕ̇né֥y háʼàdámáֽh׃