Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia 1 Rois 17, 15

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
15
וַתֵּ֥לֶךְ וַתַּעֲשֶׂ֖ה כִּדְבַ֣ר אֵלִיָּ֑הוּ וַתֹּ֧אכַל הוּא וָהִיא וּבֵיתָ֖הּ יָמִֽים׃

waţé֥̇lekĕ waţȧʻàşê֖h ki̇dĕba֣r ʼéliyá֑̇hẇ waţò֧̇ʼkal hẇʼ wáhiyʼ ẇbéyţá֖ḣ yámiֽym׃