Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia 1 Rois 17, 19

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
19
וַיֹּ֥אמֶר אֵלֶ֖יהָ תְּנִֽי־לִ֣י אֶת־בְּנֵ֑ךְ וַיִּקָּחֵ֣הוּ מֵחֵיקָ֗הּ וַֽיַּעֲלֵ֨הוּ֙ אֶל־הָעֲלִיָּ֗ה אֲשֶׁר־הוּא֙ יֹשֵׁ֣ב שָׁ֔ם וַיַּשְׁכִּבֵ֖הוּ עַל־מִטָּתֹֽו׃

wayò֥̇ʼmer ʼéle֖yhá ţĕ̇niֽy־li֣y ʼeţ־bĕ̇né֑kĕ wayi̇qá̇ẖé֣hẇ méẖéyqá֗ḣ waֽyȧʻàlé֨hẇ֙ ʼel־háʻàliyá̇֗h ʼàşěr־hẇʼ֙ yòşé֣̌b şá̌֔m wayȧşĕ̌ki̇bé֖hẇ ʻal־mitá̇ţòֽw׃