Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia 1 Rois 17, 3

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
3
לֵ֣ךְ מִזֶּ֔ה וּפָנִ֥יתָ לְּךָ֖ קֵ֑דְמָה וְנִסְתַּרְתָּ֙ בְּנַ֣חַל כְּרִ֔ית אֲשֶׁ֖ר עַל־פְּנֵ֥י הַיַּרְדֵּֽן׃

lé֣kĕ mizė֔h ẇpáni֥yţá lĕ̇ká֖ qé֑dĕmáh wĕnisĕţȧrĕţá̇֙ bĕ̇na֣ẖal kĕ̇ri֔yţ ʼàşě֖r ʻal־pĕ̇né֥y hayȧrĕdéֽ̇n׃