Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia 1 Rois 17, 4

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
4
וְהָיָ֖ה מֵהַנַּ֣חַל תִּשְׁתֶּ֑ה וְאֶת־הָעֹרְבִ֣ים צִוִּ֔יתִי לְכַלְכֶּלְךָ֖ שָֽׁם׃

wĕháyá֖h méhanȧ֣ẖal ţi̇şĕ̌ţė֑h wĕʼeţ־háʻòrĕbi֣ym ẕiwi̇֔yţiy lĕkalĕkėlĕká֖ şáֽ̌m׃