Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia 1 Rois 17, 6

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
6
וְהָעֹרְבִ֗ים מְבִיאִ֨ים לֹ֜ו לֶ֤חֶם וּבָשָׂר֙ בַּבֹּ֔קֶר וְלֶ֥חֶם וּבָשָׂ֖ר בָּעָ֑רֶב וּמִן־הַנַּ֖חַל יִשְׁתֶּֽה׃

wĕháʻòrĕbi֗ym mĕbiyʼi֨ym lò֜w le֤ẖem ẇbáşá̂r֙ bȧbò̇֔qer wĕle֥ẖem ẇbáşá֖̂r bá̇ʻá֑reb ẇmin־hanȧ֖ẖal yişĕ̌ţėֽh׃