Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia 1 Samuel 21, 16

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
16
חֲסַ֤ר מְשֻׁגָּעִים֙ אָ֔נִי כִּי־הֲבֵאתֶ֣ם אֶת־זֶ֔ה לְהִשְׁתַּגֵּ֖עַ עָלָ֑י הֲזֶ֖ה יָבֹ֥וא אֶל־בֵּיתִֽי׃ ס

ẖàsa֤r mĕşǔgá̇ʻiym֙ ʼá֔niy ki̇y־hàbéʼţe֣m ʼeţ־ze֔h lĕhişĕ̌ţȧgé֖̇ʻa ʻálá֑y hàze֖h yábò֥wʼ ʼel־bé̇yţiֽy׃ s