Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia 1 Samuel 21, 6

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
6
וַיַּעַן֩ דָּוִ֨ד אֶת־הַכֹּהֵ֜ן וַיֹּ֣אמֶר לֹ֗ו כִּ֣י אִם־אִשָּׁ֤ה עֲצֻֽרָה־לָ֨נוּ֙ כִּתְמֹ֣ול שִׁלְשֹׁ֔ם בְּצֵאתִ֕י וַיִּהְי֥וּ כְלֵֽי־הַנְּעָרִ֖ים קֹ֑דֶשׁ וְהוּא֙ דֶּ֣רֶךְ חֹ֔ל וְאַ֕ף כִּ֥י הַיֹּ֖ום יִקְדַּ֥שׁ בַּכֶּֽלִי׃

wayȧʻan֩ dá̇wi֨d ʼeţ־hakò̇hé֜n wayò֣̇ʼmer lò֗w ki֣̇y ʼim־ʼişá֤̇̌h ʻàẕuֽráh־lá֨nẇ֙ ki̇ţĕmò֣wl şǐlĕşò̌֔m bĕ̇ẕéʼţi֕y wayi̇hĕy֥ẇ kĕléֽy־hanĕ̇ʻári֖ym qò֑deş̌ wĕhẇʼ֙ dė֣rekĕ ẖò֔l wĕʼa֕p ki֥̇y hayò֖̇wm yiqĕdȧ֥ş̌ bȧkėֽliy׃