Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia 2 Chroniques 1, 16

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
16
וּמֹוצָ֧א הַסּוּסִ֛ים אֲשֶׁ֥ר לִשְׁלֹמֹ֖ה מִמִּצְרָ֑יִם וּמִקְוֵ֕א סֹחֲרֵ֣י הַמֶּ֔לֶךְ מִקְוֵ֥א יִקְח֖וּ בִּמְחִֽיר׃

ẇmòwẕá֧ʼ haṡẇsi֛ym ʼàşě֥r lişĕ̌lòmò֖h mimi̇ẕĕrá֑yim ẇmiqĕwé֕ʼ sòẖàré֣y hamė֔lekĕ miqĕwé֥ʼ yiqĕẖ֖ẇ bi̇mĕẖiֽyr׃