Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia 2 Chroniques 12, 12

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
12
וּבְהִכָּֽנְעֹ֗ו שָׁ֤ב מִמֶּ֨נּוּ֙ אַף־יְהוָ֔ה וְלֹ֥א לְהַשְׁחִ֖ית לְכָלָ֑ה וְגַם֙ בִּֽיהוּדָ֔ה הָיָ֖ה דְּבָרִ֥ים טֹובִֽים׃ ס

ẇbĕhikáֽ̇nĕʻò֗w şá֤̌b mimė֨ṅẇ֙ ʼap־yĕhwá֔h wĕlò֥ʼ lĕhaşĕ̌ẖi֖yţ lĕkálá֑h wĕgam֙ biֽ̇yhẇdá֔h háyá֖h dĕ̇bári֥ym tòwbiֽym׃ s