Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia 2 Chroniques 15, 7

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
7
וְאַתֶּ֣ם חִזְק֔וּ וְאַל־יִרְפּ֖וּ יְדֵיכֶ֑ם כִּ֛י יֵ֥שׁ שָׂכָ֖ר לִפְעֻלַּתְכֶֽם׃ ס

wĕʼaţė֣m ẖizĕq֔ẇ wĕʼal־yirĕṗ֖ẇ yĕdéyke֑m ki֛̇y yé֥ş̌ şá̂ká֖r lipĕʻulȧţĕkeֽm׃ s