Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia 2 Chroniques 21, 15

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
15
וְאַתָּ֛ה בָּחֳלָיִ֥ים רַבִּ֖ים בְּמַחֲלֵ֣ה מֵעֶ֑יךָ עַד־יֵצְא֤וּ מֵעֶ֨יךָ֙ מִן־הַחֹ֔לִי יָמִ֖ים עַל־יָמִֽים׃

wĕʼaţá֛̇h bá̇ẖoláyi֥ym rabi֖̇ym bĕ̇maẖàlé֣h méʻe֑yká ʻad־yéẕĕʼ֤ẇ méʻe֨yká֙ min־haẖò֔liy yámi֖ym ʻal־yámiֽym׃