Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia 2 Rois 13, 3

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
3
וַיִּֽחַר־אַ֥ף יְהוָ֖ה בְּיִשְׂרָאֵ֑ל וַֽיִּתְּנֵ֞ם בְּיַ֣ד׀ חֲזָאֵ֣ל מֶֽלֶךְ־אֲרָ֗ם וּבְיַ֛ד בֶּן־הֲדַ֥ד בֶּן־חֲזָאֵ֖ל כָּל־הַיָּמִֽים׃

wayiֽ̇ẖar־ʼa֥p yĕhwá֖h bĕ̇yişĕ̂ráʼé֑l waֽyi̇ţĕ̇né֞m bĕ̇ya֣d׀ ẖàzáʼé֣l meֽlekĕ־ʼàrá֗m ẇbĕya֛d bėn־hàda֥d bėn־ẖàzáʼé֖l ká̇l־hayá̇miֽym׃