Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia 2 Rois 16, 8

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
8
וַיִּקַּ֨ח אָחָ֜ז אֶת־הַכֶּ֣סֶף וְאֶת־הַזָּהָ֗ב הַנִּמְצָא֙ בֵּ֣ית יְהוָ֔ה וּבְאֹֽצְרֹ֖ות בֵּ֣ית הַמֶּ֑לֶךְ וַיִּשְׁלַ֥ח לְמֶֽלֶךְ־אַשּׁ֖וּר שֹֽׁחַד׃

wayi̇qȧ֨ẖ ʼáẖá֜z ʼeţ־hakė֣sep wĕʼeţ־hazá̇há֗b hani̇mĕẕáʼ֙ bé֣̇yţ yĕhwá֔h ẇbĕʼòֽẕĕrò֖wţ bé֣̇yţ hamė֑lekĕ wayi̇şĕ̌la֥ẖ lĕmeֽlekĕ־ʼaş֖̇̌ẇr şòֽ̌ẖad׃