Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia 2 Rois 25, 9

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
9
וַיִּשְׂרֹ֥ף אֶת־בֵּית־יְהוָ֖ה וְאֶת־בֵּ֣ית הַמֶּ֑לֶךְ וְאֵ֨ת כָּל־בָּתֵּ֧י יְרוּשָׁלִַ֛ם וְאֶת־כָּל־בֵּ֥ית גָּדֹ֖ול שָׂרַ֥ף בָּאֵֽשׁ׃

wayi̇şĕ̂rò֥p ʼeţ־bé̇yţ־yĕhwá֖h wĕʼeţ־bé֣̇yţ hamė֑lekĕ wĕʼé֨ţ ká̇l־bá̇ţé֧̇y yĕrẇşá̌lia֛m wĕʼeţ־ká̇l־bé֥̇yţ gá̇dò֖wl şá̂ra֥p bá̇ʼéֽş̌׃