Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia 2 Samuel 24, 21

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
21
וַיֹּ֣אמֶר אֲרַ֔וְנָה מַדּ֛וּעַ בָּ֥א אֲדֹנִֽי־הַמֶּ֖לֶךְ אֶל־עַבְדֹּ֑ו וַיֹּ֨אמֶר דָּוִ֜ד לִקְנֹ֧ות מֵעִמְּךָ֣ אֶת־הַגֹּ֗רֶן לִבְנֹ֤ות מִזְבֵּ֨חַ֙ לַֽיהוָ֔ה וְתֵעָצַ֥ר הַמַּגֵּפָ֖ה מֵעַ֥ל הָעָֽם׃

wayò֣̇ʼmer ʼàra֔wĕnáh maḋ֛ẇʻa bá֥̇ʼ ʼàdòniֽy־hamė֖lekĕ ʼel־ʻabĕdò֑̇w wayò̇֨ʼmer dá̇wi֜d liqĕnò֧wţ méʻimĕ̇ká֣ ʼeţ־hagò̇֗ren libĕnò֤wţ mizĕbé̇֨ẖa֙ laֽyhwá֔h wĕţéʻáẕa֥r hamȧgé̇pá֖h méʻa֥l háʻáֽm׃