Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia 2 Samuel 24, 9

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
9
וַיִּתֵּ֥ן יֹואָ֛ב אֶת־מִסְפַּ֥ר מִפְקַד־הָעָ֖ם אֶל־הַמֶּ֑לֶךְ וַתְּהִ֣י יִשְׂרָאֵ֡ל שְׁמֹנֶה֩ מֵאֹ֨ות אֶ֤לֶף אִֽישׁ־חַ֨יִל֙ שֹׁ֣לֵֽף חֶ֔רֶב וְאִ֣ישׁ יְהוּדָ֔ה חֲמֵשׁ־מֵאֹ֥ות אֶ֖לֶף אִֽישׁ׃

wayi̇ţé֥̇n yòwʼá֛b ʼeţ־misĕpȧ֥r mipĕqad־háʻá֖m ʼel־hamė֑lekĕ waţĕ̇hi֣y yişĕ̂ráʼé֡l şĕ̌mòneh֩ méʼò֨wţ ʼe֤lep ʼiֽyş̌־ẖa֨yil֙ şò֣̌léֽp ẖe֔reb wĕʼi֣yş̌ yĕhẇdá֔h ẖàméş̌־méʼò֥wţ ʼe֖lep ʼiֽyş̌׃