Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia 2 Samuel 9, 11

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
11
וַיֹּ֤אמֶר צִיבָא֙ אֶל־הַמֶּ֔לֶךְ כְּכֹל֩ אֲשֶׁ֨ר יְצַוֶּ֜ה אֲדֹנִ֤י הַמֶּ֨לֶךְ֙ אֶת־עַבְדֹּ֔ו כֵּ֖ן יַעֲשֶׂ֣ה עַבְדֶּ֑ךָ וּמְפִיבֹ֗שֶׁת אֹכֵל֙ עַל־שֻׁלְחָנִ֔י כְּאַחַ֖ד מִבְּנֵ֥י הַמֶּֽלֶךְ׃

wayò֤̇ʼmer ẕiybáʼ֙ ʼel־hamė֔lekĕ kĕ̇kòl֩ ʼàşě֨r yĕẕawė֜h ʼàdòni֤y hamė֨lekĕ֙ ʼeţ־ʻabĕdò̇֔w ké֖̇n yaʻàşê֣h ʻabĕdė֑ká ẇmĕpiybò֗şěţ ʼòkél֙ ʻal־şǔlĕẖáni֔y kĕ̇ʼaẖa֖d mibĕ̇né֥y hamėֽlekĕ׃