Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Amos 6, 13

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
13
הַשְּׂמֵחִ֖ים לְלֹ֣א דָבָ֑ר הָאֹ֣מְרִ֔ים הֲלֹ֣וא בְחָזְקֵ֔נוּ לָקַ֥חְנוּ לָ֖נוּ קַרְנָֽיִם׃

haşĕ̇̂méẖi֖ym lĕlò֣ʼ dábá֑r háʼò֣mĕri֔ym hàlò֣wʼ bĕẖázĕqé֔nẇ láqa֥ẖĕnẇ lá֖nẇ qarĕnáֽyim׃