Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Amos 8, 13

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
13
בַּיֹּ֨ום הַה֜וּא תִּ֠תְעַלַּפְנָה הַבְּתוּלֹ֧ת הַיָּפֹ֛ות וְהַבַּחוּרִ֖ים בַּצָּמָֽא׃

bȧyò̇֨wm hah֜ẇʼ ţi̇֠ţĕʻalȧpĕnáh habĕ̇ţẇlò֧ţ hayá̇pò֛wţ wĕhabȧẖẇri֖ym bȧẕá̇máֽʼ׃