Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Amos 8, 14

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
14
הַנִּשְׁבָּעִים֙ בְּאַשְׁמַ֣ת שֹֽׁמְרֹ֔ון וְאָמְר֗וּ חֵ֤י אֱלֹהֶ֨יךָ֙ דָּ֔ן וְחֵ֖י דֶּ֣רֶךְ בְּאֵֽר־שָׁ֑בַע וְנָפְל֖וּ וְלֹא־יָק֥וּמוּ עֹֽוד׃ ס

hani̇şĕ̌bá̇ʻiym֙ bĕ̇ʼaşĕ̌ma֣ţ şòֽ̌mĕrò֔wn wĕʼámĕr֗ẇ ẖé֤y ʼèlòhe֨yká֙ dá̇֔n wĕẖé֖y dė֣rekĕ bĕ̇ʼéֽr־şá֑̌baʻ wĕnápĕl֖ẇ wĕlòʼ־yáq֥ẇmẇ ʻòֽwd׃ s