Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Amos 8, 5

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
5
לֵאמֹ֗ר מָתַ֞י יַעֲבֹ֤ר הַחֹ֨דֶשׁ֙ וְנַשְׁבִּ֣ירָה שֶּׁ֔בֶר וְהַשַּׁבָּ֖ת וְנִפְתְּחָה־בָּ֑ר לְהַקְטִ֤ין אֵיפָה֙ וּלְהַגְדִּ֣יל שֶׁ֔קֶל וּלְעַוֵּ֖ת מֹאזְנֵ֥י מִרְמָֽה׃

léʼmò֗r máţa֞y yaʻàbò֤r haẖò֨deş̌֙ wĕnaşĕ̌bi֣̇yráh şė̌֔ber wĕhaşȧ̌bá֖̇ţ wĕnipĕţĕ̇ẖáh־bá֑̇r lĕhaqĕti֤yn ʼéypáh֙ ẇlĕhagĕdi֣̇yl şě֔qel ẇlĕʻawé֖̇ţ mòʼzĕné֥y mirĕmáֽh׃