Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Daniel 10, 16

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
16
וְהִנֵּ֗ה כִּדְמוּת֙ בְּנֵ֣י אָדָ֔ם נֹגֵ֖עַ עַל־שְׂפָתָ֑י וָאֶפְתַּח־פִּ֗י וָאֲדַבְּרָה֙ וָאֹֽמְרָה֙ אֶל־הָעֹמֵ֣ד לְנֶגְדִּ֔י אֲדֹנִ֗י בַּמַּרְאָה֙ נֶהֶפְכ֤וּ צִירַי֙ עָלַ֔י וְלֹ֥א עָצַ֖רְתִּי כֹּֽחַ׃

wĕhiné̇֗h ki̇dĕmẇţ֙ bĕ̇né֣y ʼádá֔m nògé֖ʻa ʻal־şĕ̂páţá֑y wáʼepĕţȧẖ־pi̇֗y wáʼàdabĕ̇ráh֙ wáʼòֽmĕráh֙ ʼel־háʻòmé֣d lĕnegĕdi̇֔y ʼàdòni֗y bȧmȧrĕʼáh֙ nehepĕk֤ẇ ẕiyray֙ ʻála֔y wĕlò֥ʼ ʻáẕa֖rĕţi̇y kòֽ̇ẖa׃