Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Daniel 2, 23

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
23
לָ֣ךְ׀ אֱלָ֣הּ אֲבָהָתִ֗י מְהֹודֵ֤א וּמְשַׁבַּח֙ אֲנָ֔ה דִּ֧י חָכְמְתָ֛א וּגְבוּרְתָ֖א יְהַ֣בְתְּ לִ֑י וּכְעַ֤ן הֹֽודַעְתַּ֨נִי֙ דִּֽי־בְעֵ֣ינָא מִנָּ֔ךְ דִּֽי־מִלַּ֥ת מַלְכָּ֖א הֹודַעְתֶּֽנָא׃

lá֣kĕ׀ ʼèlá֣ḣ ʼàbáháţi֗y mĕhòwdé֤ʼ ẇmĕşǎbȧẖ֙ ʼàná֔h di֧̇y ẖákĕmĕţá֛ʼ ẇgĕbẇrĕţá֖ʼ yĕha֣bĕţĕ̇ li֑y ẇkĕʻa֤n hòֽwdaʻĕţȧ֨niy֙ diֽ̇y־bĕʻé֣ynáʼ miná̇֔kĕ diֽ̇y־milȧ֥ţ malĕká֖̇ʼ hòwdaʻĕţėֽnáʼ׃