Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Exode 3, 2

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
2
וַ֠יֵּרָא מַלְאַ֨ךְ יְהֹוָ֥ה אֵלָ֛יו בְּלַבַּת־אֵ֖שׁ מִתֹּ֣וךְ הַסְּנֶ֑ה וַיַּ֗רְא וְהִנֵּ֤ה הַסְּנֶה֙ בֹּעֵ֣ר בָּאֵ֔שׁ וְהַסְּנֶ֖ה אֵינֶ֥נּוּ אֻכָּֽל׃

wa֠yé̇ráʼ malĕʼa֨kĕ yĕhòwá֥h ʼélá֛yw bĕ̇labȧţ־ʼé֖ş̌ miţò֣̇wkĕ hasĕ̇ne֑h wayȧ֗rĕʼ wĕhiné֤̇h hasĕ̇neh֙ bò̇ʻé֣r bá̇ʼé֔ş̌ wĕhasĕ̇ne֖h ʼéyne֥ṅẇ ʼukáֽ̇l׃