Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Exode 31, 13

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
13
וְאַתָּ֞ה דַּבֵּ֨ר אֶל־בְּנֵ֤י יִשְׂרָאֵל֙ לֵאמֹ֔ר אַ֥ךְ אֶת־שַׁבְּתֹתַ֖י תִּשְׁמֹ֑רוּ כִּי֩ אֹ֨ות הִ֜וא בֵּינִ֤י וּבֵֽינֵיכֶם֙ לְדֹרֹ֣תֵיכֶ֔ם לָדַ֕עַת כִּ֛י אֲנִ֥י יְהוָ֖ה מְקַדִּשְׁכֶֽם׃

wĕʼaţá̇֞h dȧbé̇֨r ʼel־bĕ̇né֤y yişĕ̂ráʼél֙ léʼmò֔r ʼa֥kĕ ʼeţ־şǎbĕ̇ţòţa֖y ţi̇şĕ̌mò֑rẇ ki̇y֩ ʼò֨wţ hi֜wʼ bé̇yni֤y ẇbéֽynéykem֙ lĕdòrò֣ţéyke֔m láda֕ʻaţ ki֛̇y ʼàni֥y yĕhwá֖h mĕqadi̇şĕ̌keֽm׃