Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Exode 32, 25

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
25
וַיַּ֤רְא מֹשֶׁה֙ אֶת־הָעָ֔ם כִּ֥י פָרֻ֖עַ ה֑וּא כִּֽי־פְרָעֹ֣ה אַהֲרֹ֔ן לְשִׁמְצָ֖ה בְּקָמֵיהֶֽם׃

wayȧ֤rĕʼ mòşěh֙ ʼeţ־háʻá֔m ki֥̇y páru֖ʻa h֑ẇʼ kiֽ̇y־pĕráʻò֣h ʼahàrò֔n lĕşǐmĕẕá֖h bĕ̇qáméyheֽm׃