Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Exode 32, 3

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
3
וַיִּתְפָּֽרְקוּ֙ כָּל־הָעָ֔ם אֶת־נִזְמֵ֥י הַזָּהָ֖ב אֲשֶׁ֣ר בְּאָזְנֵיהֶ֑ם וַיָּבִ֖יאוּ אֶֽל־אַהֲרֹֽן׃

wayi̇ţĕpáֽ̇rĕqẇ֙ ká̇l־háʻá֔m ʼeţ־nizĕmé֥y hazá̇há֖b ʼàşě֣r bĕ̇ʼázĕnéyhe֑m wayá̇bi֖yʼẇ ʼeֽl־ʼahàròֽn׃