Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Exode 32, 30

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
30
וַיְהִי֙ מִֽמָּחֳרָ֔ת וַיֹּ֤אמֶר מֹשֶׁה֙ אֶל־הָעָ֔ם אַתֶּ֥ם חֲטָאתֶ֖ם חֲטָאָ֣ה גְדֹלָ֑ה וְעַתָּה֙ אֶֽעֱלֶ֣ה אֶל־יְהוָ֔ה אוּלַ֥י אֲכַפְּרָ֖ה בְּעַ֥ד חַטַּאתְכֶֽם׃

wayĕhiy֙ miֽmá̇ẖorá֔ţ wayò֤̇ʼmer mòşěh֙ ʼel־háʻá֔m ʼaţė֥m ẖàtáʼţe֖m ẖàtáʼá֣h gĕdòlá֑h wĕʻaţá̇h֙ ʼeֽʻèle֣h ʼel־yĕhwá֔h ʼẇla֥y ʼàkapĕ̇rá֖h bĕ̇ʻa֥d ẖatȧʼţĕkeֽm׃