Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Exode 4, 27

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
27
וַיֹּ֤אמֶר יְהוָה֙ אֶֽל־אַהֲרֹ֔ן לֵ֛ךְ לִקְרַ֥את מֹשֶׁ֖ה הַמִּדְבָּ֑רָה וַיֵּ֗לֶךְ וַֽיִּפְגְּשֵׁ֛הוּ בְּהַ֥ר הָאֱלֹהִ֖ים וַיִּשַּׁק־לֹֽו׃

wayò֤̇ʼmer yĕhwáh֙ ʼeֽl־ʼahàrò֔n lé֛kĕ liqĕra֥ʼţ mòşě֖h hami̇dĕbá֑̇ráh wayé̇֗lekĕ waֽyi̇pĕgĕ̇şé֛̌hẇ bĕ̇ha֥r háʼèlòhi֖ym wayi̇şȧ̌q־lòֽw׃