Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Ézéchiel 15, 5

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
5
הִנֵּה֙ בִּֽהְיֹותֹ֣ו תָמִ֔ים לֹ֥א יֵֽעָשֶׂ֖ה לִמְלָאכָ֑ה אַ֣ף כִּי־אֵ֤שׁ אֲכָלַ֨תְהוּ֙ וַיֵּחָ֔ר וְנַעֲשָׂ֥ה עֹ֖וד לִמְלָאכָֽה׃ ס

hiné̇h֙ biֽ̇hĕyòwţò֣w ţámi֔ym lò֥ʼ yéֽʻáşê֖h limĕláʼká֑h ʼa֣p ki̇y־ʼé֤ş̌ ʼàkála֨ţĕhẇ֙ wayé̇ẖá֔r wĕnaʻàşá֥̂h ʻò֖wd limĕláʼkáֽh׃ s