Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Ézéchiel 7, 2

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
2
וְאַתָּ֣ה בֶן־אָדָ֗ם כֹּה־אָמַ֞ר אֲדֹנָ֧י יְהוִ֛ה לְאַדְמַ֥ת יִשְׂרָאֵ֖ל קֵ֑ץ בָּ֣א הַקֵּ֔ץ עַל־אַרְבַּעַת כַּנְפֹ֥ות הָאָֽרֶץ׃

wĕʼaţá֣̇h ben־ʼádá֗m kò̇h־ʼáma֞r ʼàdòná֧y yĕhwi֛h lĕʼadĕma֥ţ yişĕ̂ráʼé֖l qé֑ẕ bá֣̇ʼ haqé̇֔ẕ ʻal־ʼarĕbȧʻaţ kȧnĕpò֥wţ háʼáֽreẕ׃