Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Genèse 14, 4

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
4
שְׁתֵּ֤ים עֶשְׂרֵה֙ שָׁנָ֔ה עָבְד֖וּ אֶת־כְּדָרְלָעֹ֑מֶר וּשְׁלֹשׁ־עֶשְׂרֵ֥ה שָׁנָ֖ה מָרָֽדוּ׃

şĕ̌ţé֤̇ym ʻeşĕ̂réh֙ şá̌ná֔h ʻábĕd֖ẇ ʼeţ־kĕ̇dárĕláʻò֑mer ẇşĕ̌lòş̌־ʻeşĕ̂ré֥h şá̌ná֖h máráֽdẇ׃