Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Genèse 14, 8

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
8
וַיֵּצֵ֨א מֶֽלֶךְ־סְדֹ֜ם וּמֶ֣לֶךְ עֲמֹרָ֗ה וּמֶ֤לֶךְ אַדְמָה֙ וּמֶ֣לֶךְ צְבֹיִים וּמֶ֥לֶךְ בֶּ֖לַע הִוא־צֹ֑עַר וַיַּֽעַרְכ֤וּ אִתָּם֙ מִלְחָמָ֔ה בְּעֵ֖מֶק הַשִּׂדִּֽים׃

wayé̇ẕé֨ʼ meֽlekĕ־sĕdò֜m ẇme֣lekĕ ʻàmòrá֗h ẇme֤lekĕ ʼadĕmáh֙ ẇme֣lekĕ ẕĕbòyiym ẇme֥lekĕ bė֖laʻ hiwʼ־ẕò֑ʻar wayȧֽʻarĕk֤ẇ ʼiţá̇m֙ milĕẖámá֔h bĕ̇ʻé֖meq haşi̇̂diֽ̇ym׃