Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Genèse 2, 14

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
14
וְשֵׁ֨ם הַנָּהָ֤ר הַשְּׁלִישִׁי֙ חִדֶּ֔קֶל ה֥וּא הַֽהֹלֵ֖ךְ קִדְמַ֣ת אַשּׁ֑וּר וְהַנָּהָ֥ר הָֽרְבִיעִ֖י ה֥וּא פְרָֽת׃

wĕşé̌֨m haná̇há֤r haşĕ̇̌liyşǐy֙ ẖidė֔qel h֥ẇʼ haֽhòlé֖kĕ qidĕma֣ţ ʼaş֑̇̌ẇr wĕhaná̇há֥r háֽrĕbiyʻi֖y h֥ẇʼ pĕráֽţ׃