Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Genèse 23, 4

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
4
גֵּר־וְתֹושָׁ֥ב אָנֹכִ֖י עִמָּכֶ֑ם תְּנ֨וּ לִ֤י אֲחֻזַּת־קֶ֨בֶר֙ עִמָּכֶ֔ם וְאֶקְבְּרָ֥ה מֵתִ֖י מִלְּפָנָֽי׃

gé̇r־wĕţòwşá֥̌b ʼánòki֖y ʻimá̇ke֑m ţĕ̇n֨ẇ li֤y ʼàẖuzȧţ־qe֨ber֙ ʻimá̇ke֔m wĕʼeqĕbĕ̇rá֥h méţi֖y milĕ̇pánáֽy׃