Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Genèse 44, 10

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
10
וַיֹּ֕אמֶר גַּם־עַתָּ֥ה כְדִבְרֵיכֶ֖ם כֶּן־ה֑וּא אֲשֶׁ֨ר יִמָּצֵ֤א אִתֹּו֙ יִהְיֶה־לִּ֣י עָ֔בֶד וְאַתֶּ֖ם תִּהְי֥וּ נְקִיִּֽם׃

wayò̇֕ʼmer gȧm־ʻaţá֥̇h kĕdibĕréyke֖m kėn־h֑ẇʼ ʼàşě֨r yimá̇ẕé֤ʼ ʼiţò̇w֙ yihĕyeh־li֣̇y ʻá֔bed wĕʼaţė֖m ţi̇hĕy֥ẇ nĕqiyiֽ̇m׃