Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Genèse 44, 11

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
11
וַֽיְמַהֲר֗וּ וַיֹּורִ֛דוּ אִ֥ישׁ אֶת־אַמְתַּחְתֹּ֖ו אָ֑רְצָה וַֽיִּפְתְּח֖וּ אִ֥ישׁ אַמְתַּחְתֹּֽו׃

waֽyĕmahàr֗ẇ wayò̇wri֛dẇ ʼi֥yş̌ ʼeţ־ʼamĕţȧẖĕţò֖̇w ʼá֑rĕẕáh waֽyi̇pĕţĕ̇ẖ֖ẇ ʼi֥yş̌ ʼamĕţȧẖĕţòֽ̇w׃