Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Genèse 44, 29

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
29
וּלְקַחְתֶּ֧ם גַּם־אֶת־זֶ֛ה מֵעִ֥ם פָּנַ֖י וְקָרָ֣הוּ אָסֹ֑ון וְהֹֽורַדְתֶּ֧ם אֶת־שֵׂיבָתִ֛י בְּרָעָ֖ה שְׁאֹֽלָה׃

ẇlĕqaẖĕţė֧m gȧm־ʼeţ־ze֛h méʻi֥m pá̇na֖y wĕqárá֣hẇ ʼásò֑wn wĕhòֽwradĕţė֧m ʼeţ־şé̂ybáţi֛y bĕ̇ráʻá֖h şĕ̌ʼòֽláh׃